Chế tạo thông minh tương lai, hãy để chế tạo thông minh trong tầm tay bạn